Personuppgiftspolicy för ERPE AB

 

ERPE AB org.nr 556177-6765, värnar om din integritet

Det är viktigt för oss att värna din integritet som kund hos ERPE AB.
Den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den 25 maj 2018 den äldre PUL (Personuppgiftslagen). Den nya förordningen stärker din rätt och samtidigt blir våra skyldigheter som organisation större.

I korthet innebär de nya reglerna följande:

·         Du kan få en kopia av de personuppgifter vi har om dig

·         Du kan rätta och låta radera vissa av dina personuppgifter

·         Begränsa och ha synpunkter på användningen av dina personuppgifter

Vilken typ av uppgifter behöver vi?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter med att serva er med information, assistera vid tekniska problem m.m. behöver vi följande uppgifter: Namn, adress, portkod, telefon, e-post. Utöver detta kan vi ha följande uppgifter: Personnummer, kontonamn och lösenord till datorer och andra enheter, programvaror, prenumerationstjänster, datorbeteckningar, service-tags, inköpsdatum för utrustning.  Vi samlar enbart in de personuppgifter vi behöver för att bedriva verksamheten.

Hur hanterar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter hanteras på ett säkert sätt av registeransvarig person. Uppgifterna finns i ett kontaktregister i Outlook bakom lösenord.

Hur länge sparas uppgifter om dig?

Personuppgifter tas bort ett kalenderår efter det att din relation med ERPE AB har definitivt upphört.

Delar vi dina personuppgifter med någon?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon person eller organisation och säljer dem inte heller till någon.

Klagomål

Om du anser att vår personuppgiftsbehandling strider mot reglerna kan du vända dig till VD eller direkt till Datainspektionen.

Ytterligare information

Om du önskar vet vilken information vi har om dig, tveka inte att kontakta ERPE AB.
Detaljerad information om GDPR finns att läsa på datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se Sök på GDPR.