Gör så här för att köra TeamViewer (arbetsgången är lite olika beroende på Windows-version):

1. Vid frågan om du vill köra programmet TeamViewer, svara Ja

2. Vid säkerhetsfråga, svara Ja

3. När du får upp TeamViewer så ser du ett ID (9 siffror) och ett lösenord (4 siffror)

4. Lämna dessa uppgifter över telefon till mig, Lars Valentin.